Ontdek het verhaal van uw Bijbelse erfgoed

coverOntdek het verhaal van uw Bijbelse erfgoed
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit is een fundamentele studie die het verhaal vertelt van één man en zijn fysieke nageslacht. Het is het verhaal over hoe God Zichzelf geopenbaard heeft en in het bijzonder Abraham en zijn nakomelingen, door Izak en Jakob heen, koos om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Het is het verhaal over Gods trouwe verbondsrelatie met zijn gekozen verbondfamilie.

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren?

coverWanneer is Jezus nu ECHT Geboren
klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Een fascinerende geschiedenis rond de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus. Op 5 februari in het jaar 2 v.Chr. vaardigde de Romeinse Senaat een besluit uit waarmee zij keizer Augustus tot “Vader des Vaderlands” benoemden. Zij eisten dat de hele Romeinse wereld dit besluit bekrachtigde. Cyrenius werd naar Syrië en Palestina gezonden om deze volkstelling (inschrijving) uit te voeren. Zie Lukas 2:1. Dit en vele andere historische gebeurtenissen bewijzen afdoende dat Jezus in 2 v.Chr. geboren is.

Hoop voorbij de hel

coverHoop voorbij de hel
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

“Hoop voorbij de hel is een van de beste boeken ooit geschreven,  waarmee vanuit de Schrift aangetoond wordt dat Gods oordelen herstellend, corrigerend en tijdelijk zijn.” Dr. Stephen Jones, Master of Theology, Doctor of Religion, schrijver en spreker

“Bent u ooit gekweld door de gedachte dat u moet sterven? Kent u de angst van de gedachte dat u, of iemand die u lief is, misschien ooit voor altijd in de hel zal komen? U bent niet alleen. Toen ik Hoop Voorbij de Hel las jubelde ik het uit van vreugde. Het verzekert ons van de liefde die nooit opgeeft, ongeacht hoe vaak wij ook falen.”
Charles Slagle – schijver van “From the Father’s Heart”. Evangelist

“Ik vind Hoop Voorij de Hel geweldig; het heeft mijn leven veranderd. Nadat ik 60 jaar bang voor God was, werd mij eindelijk Gods waarheid en oneindige liefde uitgelegd. Deze waarheid en liefde is niet gebonden aan tijd noch dood; Hij is werkelijk de Redder van de hele wereld.” Dr. Terry Schwart. Prof. op het Wheaton College

“Gerry Bauchemin legt verantwoording van zijn hoop af, niet met denkbeeldige theorieën, maar door middel van talloze Bijbelteksten en citaten van Bijbelleraren door de eeuwen heen. Iedereen moet dit boek bestudeerd en gelezen hebben.” Richard W. Rundell, Doctor of Philosophy

Als kapelaan van een hospies heb ik gedurende 14 jaar honderden stervenden patiënten behandeld. In mijn ervaring waren christenen die in een eeuwige straf, in het bijzonder in een letterlijk vuur, geloofden veel angstiger voor de dood dan anderen. Hoe kan dat toch, sinds Christus ons heeft verlost  van de angst van de dood (Heb. 2:15)? Hoop Voorbij de Hel geeft ons, wanneer wij de dood in de ogen kijken, totale vrede. Ds. Boyd Purcell, Arts, Master of Theology, Doctor of Philosophy, spreker Door het Bestuur gecertificeerde kapelaan en door het Nationale Bestuur gecertificeerde raadgever.

Het Jubeljaar van de schepping

Het Jubeljaar van de Scheppingcover
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Een fascinerende en diepgaande Bijbelstudie. Het Jubeljaar van de Schepping  is een studie over Handelinen 3:21 waarin staat dat ‘alles zal worden hersteld’ (NBV). Er zijn er meer die hierover hebben geschreven, maar niemand heeft het benaderd vanuit het oogpunt van Mozes’ wet over het Jubeljaar.

Dit boek tackelt concepten zoals het duizendjarig rijk, de vuurpoel, predestinatie en verkiezing. Een zeer interessant hoofdstuk verklaart de gevolgen van de Adams zonde voor de menselijke natuur.  De soevereiniteit van God wordt in relatie tot het herstel van alle dingen, dat Gods overkoepelende doel voor de geschiedenis is, uitgediept. Daarnaast toont het ook onbekende details binnen de Kerkgeschiedenis waardoor deze vitale onderwijzingen in de vijfde eeuw verloren zijn gegaan. Deze studie behandelt eveneens globaal de drie opstandingen, die van gerst, tarwe en druiven.

De wetten van de tweede komst

coverDe wetten van de tweede komst
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit is waarschijnlijk het meest unieke boek dat ooit over de tweede komst van Christus geschreven is. Het opent met de voorafgaande stelling dat de feestdagen van Israël, ingesteld door Mozes, het fundament zijn van alle Bijbelse profetie.

Toen Jezus na Zijn opstanding samen met twee discipelen naar Emmaüs wandelde, legde Hij Zijn dood en opstanding uit – en Hij begon bij Mozes (Luk. 24:27). Het feest van Pascha profeteerde over het eerste werk van Jezus aan het kruis. Het beweegoffer profeteerde van Zijn opstanding en het tonen van Zichzelf in de hemelse Tempel. Het Wekenfeest (Pinksteren) profeteerde van de komst van de Geest in Handelingen 2. De herfstfeestdagen profeteren van de tweede komst van Christus en de gebeurtenissen die hierbij gepaard gaan.

De festiviteiten die onder Mozes gegeven zijn verklaren het doel en (tot op zekere hoogte) de timing van de tweede komst. Dit boek legt de beelden en schaduwen van de wet en de profeten uit, voordat het deze zaken in verband brengt met de Nieuwtestamentische leer over de tweede komst van Christus.

Op deze manier openbaart de schrijver inzichten die waarschijnlijk nooit door andere schrijvers zijn gezien en daarnaast komt hij bij heel andere conclusies uit dan die andere Bijbelleraren tot nu toe hebben aangedragen.  De wonderlijke inzichten die op elke pagina verpakt zijn zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat dit het meest belangrijke boek is dat ooit geschreven is over de tweede komst van Christus.

Het herstel van alle dingen

coverHet herstel van alle dingen
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

De Bijbel zegt dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Jezus zegt eveneens dat al het oordeel aan Hem werd toegeschreven. Omdat Adam zondigde spreekt de Bijbel over de behoefte aan het Herstel van Alle Dingen. Dit toont aan dat er een behoefte aan herstel is. Het is vervolgens de vraag hoe God dit doel zal behalen? Zal God Zijn doel behalen door de mensheid dan maar niet te oordelen? Of zal Hij dit doel behalen door middel van Zijn oordelen? Het boek geeft uitleg over het verschil tussen universalisme, dat alle vorm van goddelijk oordeel ontkent, en de leer van herstel, dat onderwijst dat de oordelen van de wet corrigerend en herstellend zijn.

Wie is een Jood

coverWie is een Jood
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

In Romeinen 2:28, 29 zegt Paulus ons heel duidelijk wie WEL en wie GEEN Jood is. Gods antwoord hierop kan niet worden verkregen die naar iemands genen te kijken, maar door te kijken naar de juridische eisen voor het burgerschap binnen een stam van Israël. Van daaruit kunnen we zien dat de Joden die Christus hebben aangenomen en een ieder die Hem als Koning-Messias aanneemt, juridisch gezien binnen de stam van Juda zijn opgenomen en dus “Joden”  zijn.  Zo zijn degenen die Hem hebben verworpen in wezen helemaal GEEN Joden. Dit omdat ze
in opstand zijn gekomen tegen de Koning vanJuda en zo hun burgerschap binnen Juda hebben verloren.