Het doel van wet en genade

coverHet doel van wet en genade
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit boekje richt zich op de wet en genade. De wet definieert zonde en rechtvaardigheid binnen onze daden; genade is de basis van redding. We moeten de wet en genade gescheiden houden om te voorkomen dat we een van deze twee gaan misbruiken d.m.v. wetticisme of wetteloosheid.

De geheimen van tijd

De geheimen van tijd
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

De openbaring van de tijd zoals deze in de Schrift en in de geschiedenis geopenbaard is. Het openbaart het belang van oktober 1986 als het 120e Jubeljaar vanaf Adam en de juridische verklaring van het Jubeljaar in de herfst van 1986. Het boek toont de volgorde van de geschiedenis aan en laat ook zien dat niets bij geval geschied. Het openbaart “de tijd van benauwdheid van Jakob” en hoe Amerika, Canada, Engeland en andere volken in het overkoepelende Plan van God passen.