Wie is een Jood

coverWie is een Jood
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

In Romeinen 2:28, 29 zegt Paulus ons heel duidelijk wie WEL en wie GEEN Jood is. Gods antwoord hierop kan niet worden verkregen die naar iemands genen te kijken, maar door te kijken naar de juridische eisen voor het burgerschap binnen een stam van Israël. Van daaruit kunnen we zien dat de Joden die Christus hebben aangenomen en een ieder die Hem als Koning-Messias aanneemt, juridisch gezien binnen de stam van Juda zijn opgenomen en dus “Joden”  zijn.  Zo zijn degenen die Hem hebben verworpen in wezen helemaal GEEN Joden. Dit omdat ze
in opstand zijn gekomen tegen de Koning vanJuda en zo hun burgerschap binnen Juda hebben verloren.