De wetten van de tweede komst

coverDe wetten van de tweede komst
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit is waarschijnlijk het meest unieke boek dat ooit over de tweede komst van Christus geschreven is. Het opent met de voorafgaande stelling dat de feestdagen van Israël, ingesteld door Mozes, het fundament zijn van alle Bijbelse profetie.

Toen Jezus na Zijn opstanding samen met twee discipelen naar Emmaüs wandelde, legde Hij Zijn dood en opstanding uit – en Hij begon bij Mozes (Luk. 24:27). Het feest van Pascha profeteerde over het eerste werk van Jezus aan het kruis. Het beweegoffer profeteerde van Zijn opstanding en het tonen van Zichzelf in de hemelse Tempel. Het Wekenfeest (Pinksteren) profeteerde van de komst van de Geest in Handelingen 2. De herfstfeestdagen profeteren van de tweede komst van Christus en de gebeurtenissen die hierbij gepaard gaan.

De festiviteiten die onder Mozes gegeven zijn verklaren het doel en (tot op zekere hoogte) de timing van de tweede komst. Dit boek legt de beelden en schaduwen van de wet en de profeten uit, voordat het deze zaken in verband brengt met de Nieuwtestamentische leer over de tweede komst van Christus.

Op deze manier openbaart de schrijver inzichten die waarschijnlijk nooit door andere schrijvers zijn gezien en daarnaast komt hij bij heel andere conclusies uit dan die andere Bijbelleraren tot nu toe hebben aangedragen.  De wonderlijke inzichten die op elke pagina verpakt zijn zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat dit het meest belangrijke boek is dat ooit geschreven is over de tweede komst van Christus.