Ontdek het verhaal van uw Bijbelse erfgoed

coverOntdek het verhaal van uw Bijbelse erfgoed
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit is een fundamentele studie die het verhaal vertelt van één man en zijn fysieke nageslacht. Het is het verhaal over hoe God Zichzelf geopenbaard heeft en in het bijzonder Abraham en zijn nakomelingen, door Izak en Jakob heen, koos om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Het is het verhaal over Gods trouwe verbondsrelatie met zijn gekozen verbondfamilie.