Wie is een Jood

coverWie is een Jood
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

In Romeinen 2:28, 29 zegt Paulus ons heel duidelijk wie WEL en wie GEEN Jood is. Gods antwoord hierop kan niet worden verkregen die naar iemands genen te kijken, maar door te kijken naar de juridische eisen voor het burgerschap binnen een stam van Israël. Van daaruit kunnen we zien dat de Joden die Christus hebben aangenomen en een ieder die Hem als Koning-Messias aanneemt, juridisch gezien binnen de stam van Juda zijn opgenomen en dus “Joden”  zijn.  Zo zijn degenen die Hem hebben verworpen in wezen helemaal GEEN Joden. Dit omdat ze
in opstand zijn gekomen tegen de Koning vanJuda en zo hun burgerschap binnen Juda hebben verloren.

Wie is een Israeliet

coverWie is een Israeliet
|[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit boek is het vervolg op het boek: “Wie is een Jood?” Het speurt de natuurlijke Israëlieten (d.w.z. de ex-Israëlieten van de diaspora) op vanuit Israël en Assyrië tot in Europa en andere werelddelen. Daarnaast toont het aan dat het zijn van een Israëliet, een zaak van juridisch burgerschap is. Om een burger van Israël te worden moet iemand Jezus Christus accepteren als de Houder van het geboorterecht van Jozef bij Zijn tweede komst. Met andere woorden, iemand moet een overwinnaar zijn om een Israëliet te zijn.

De wetten van alsem en uitwerpselen

coverDe wetten van alsem en uitwerpselen
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Ezechiël laat ons zien dat deze wet in wezen een wet over afgoderij in het hart betreft. Deze wet is nauw verwant aan het onderwerp van alsem of opium. Het Bijbelse alsem is niet het hedendaagse kruid met die naam. Het is opium en de profeten koppelen dit aan de bitterheid van het hart dat we moeten overwinnen.

Gods stem horen

coverGods stem horen
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Wat betekent het om in Bijbels en experimenteel opzicht de stem van God te horen en in de Geest van openbaring te wandelen, dit in tegenstelling tot het luisteren naar de afgoden van het hart. Velen zijn van mening dat dit ons meest waardevolle boek is.

Als God idereen zou kunnen redden – Zou Hij dit dan doen?

CoverAls God idereen zou kunnen redden – Zou Hij dit dan doen?
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit boekje trekt, vanuit de opvatting dat God alles bezit, de logische conclusies die hiermee gepaard gaan. Het boekje begint met de Schepper en schenkt vervolgens een panoramisch overzicht van het goddelijke plan voor de schepping. Daarbij bevat het een studie over de wet van verlossing en van het Jubeljaar. Ook toont het aan dat het herstel van alle dingen door de goddelijke wet wordt voorgeschreven.

De zonen van God

coverDe zonen van God
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

In dit boekje behandelen we verschillende aspecten van het zoonschap. Het doel van de schepping is voor ons om zonen van God te worden. Dit gebeurt door drie belangrijke stappen, die door de feestdagen worden gesymboliseerd. Daarnaast is het ook van belang dat wij het verschil tussen de twee verbonden begrijpen en weten hoe deze in relatie staan tot de drie feesten.

Het Koninkrijk van God

coverHet Koninkrijk van God
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

De meeste mensen denken bij het Koninkrijk van God aan de “hemel”. Vaak wordt gedacht dat het Evangelie van het Koninkrijk hetzelfde is als het Evangelie van Redding. Dit boekje geeft de basis weer van het Koninkrijk van God dat in heel de wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken; waarna het einde zal komen (Mat. 24:14).

De oordelen van de goddelijke wet

De oordelen van de goddelijke wet (cover)De oordelen van de goddelijke wet
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit boek wijdt aan elke vertaling van “hel” in het Nieuwe Testament, namelijk Tartarus, Gehenna en Hades, een hoofdstuk. Ook gaat het op de Bijbelse natuur van de “vuurpoel” en haar duur als zijnde “aion” in . Het sluit af met een geschiedkundig hoofdstuk, waarin aangetoond wordt wat de vroege christelijke vaders geloofden over het goddelijke oordeel en hoe het eerder herstellend dan destructief werd beschouwd.