Door de woestijn heen

Door de woestijn heenDoor de woestijn heen
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Bevindt u zich in een geestelijke woestijn? Voelt u zich niet meer thuis binnen de kerk? Deze studie geeft uitleg waarom God enkelen uit de kerk roept om hen een tijd lang nieuwe dingen te leren, opdat zij terug kunnen keren tot de wereld (of de kerk) en zij deze dingen kunnen verkondigen aan degenen die oren hebben om te horen.

De strijd om het geboorterecht

De strijd om het geboorterecht (deel 1)
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Het geschil of twist over de smalle landstrook genaamd Palestina en Israël is een twist die de afgelopen 60 jaar een hoofdzaak is geworden en heel de wereld in de ellende lijkt te storten. Vele christenen hebben dit grote conflict voorzien door hun Bijbel te lezen, maar slechts weinigen begrijpen echt hoe God dit ziet. Het boek traceert de geschiedenis van dat conflict, vanaf haar begin.

Het doel van wet en genade

coverHet doel van wet en genade
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

Dit boekje richt zich op de wet en genade. De wet definieert zonde en rechtvaardigheid binnen onze daden; genade is de basis van redding. We moeten de wet en genade gescheiden houden om te voorkomen dat we een van deze twee gaan misbruiken d.m.v. wetticisme of wetteloosheid.

De geheimen van tijd

De geheimen van tijd
[klik op de titel om naar het PDFbestand te gaan]

De openbaring van de tijd zoals deze in de Schrift en in de geschiedenis geopenbaard is. Het openbaart het belang van oktober 1986 als het 120e Jubeljaar vanaf Adam en de juridische verklaring van het Jubeljaar in de herfst van 1986. Het boek toont de volgorde van de geschiedenis aan en laat ook zien dat niets bij geval geschied. Het openbaart “de tijd van benauwdheid van Jakob” en hoe Amerika, Canada, Engeland en andere volken in het overkoepelende Plan van God passen.